Nhóm Dưỡng Môi

 Son Trị Thâm Môi DHC Lip Cream 10g  Son Trị Thâm Môi DHC Lip Cream 10g
160,000₫
 Dưỡng Môi Vaseline Cocoa Butter 7g  Dưỡng Môi Vaseline Cocoa Butter 7g
45,000₫
 Dưỡng Môi Vaseline Rosy Lips 7g  Dưỡng Môi Vaseline Rosy Lips 7g
45,000₫